ΕΝ.ΚΑ. ΧΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Μ.Ε.Κ.

Πως να επιλέγετε τα
ψάρια που αγοράζετε
Eco Top Ten
Rapex - Κοινοποιήσεις Μη Ασφαλών Προϊόντων
Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή
Εσύ, η διατροφή σου
και το περιβάλλον

Εσύ, η διατροφή σου και το περιβάλλον

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες
για εσένα που ταξιδεύεις
Το κινητό μου
τηλέφωνο

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά

ΟΔΗΓΙΑ 2005/29/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά

Περισσότερα...

Τι είναι η ACTA και ποιες οι επιπτώσεις της στους καταναλωτές;

Η ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) (http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement) ή Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης-Απομίμησης,

Περισσότερα...

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μεγάλη πλειοψηφία (478 κατά, 39 υπέρ και 165 αποχές) απέρριψε την ACTA. Η σημερινή ψηφοφορία σηματοδοτεί το τέλος της συζήτησης για την ACTA στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να είναι δεσμευτική κάθε εμπορική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Περισσότερα...

Εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα τα δικαιώματα των καταναλωτών

Έρευνα για το άνοιγμα των καταστημάτων
την Κυριακή

Κάντε κλικ για να συμμετάσχετε στην έρευνα της ΠΟΜΕΚ

Έρευνα ΕΚΠΟΙΖΩ για την υπερχρέωση
Οι δέκα χρυσοί κανόνες
για ασφαλή τρόφιμα

 

 

 

Οι δέκα χρυσοί κανόνες για ασφαλή τρόφιμα

 

 

 

 

Τα δικαιώματα του
καταναλωτή

 Τα δικαιώματα του καταναλωτή