ΕΝ.ΚΑ. ΧΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Μ.Ε.Κ.

Πως να επιλέγετε τα
ψάρια που αγοράζετε
Eco Top Ten
Rapex - Κοινοποιήσεις Μη Ασφαλών Προϊόντων
Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή
Εσύ, η διατροφή σου
και το περιβάλλον

Εσύ, η διατροφή σου και το περιβάλλον

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες
για εσένα που ταξιδεύεις
Το κινητό μου
τηλέφωνο

Διάφορα

Υ.Α. Ζ1-1262-2007 (Σχετικά με ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια).

Ν. 3429/2005 (Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)

Ν.2971/2001(Αιγιαλός, παραλίες κ.α. διατάξεις)

Π.Δ. 23/2000 (Ναυαγοσώστες)

Ν. 2741/1999 (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης).

Ν. 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

Εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα τα δικαιώματα των καταναλωτών

Έρευνα για το άνοιγμα των καταστημάτων
την Κυριακή

Κάντε κλικ για να συμμετάσχετε στην έρευνα της ΠΟΜΕΚ

Έρευνα ΕΚΠΟΙΖΩ για την υπερχρέωση
Οι δέκα χρυσοί κανόνες
για ασφαλή τρόφιμα

 

 

 

Οι δέκα χρυσοί κανόνες για ασφαλή τρόφιμα

 

 

 

 

Τα δικαιώματα του
καταναλωτή

 Τα δικαιώματα του καταναλωτή