ΕΝ.ΚΑ. ΧΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Μ.Ε.Κ.

Πως να επιλέγετε τα
ψάρια που αγοράζετε
Eco Top Ten
Rapex - Κοινοποιήσεις Μη Ασφαλών Προϊόντων
Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή
Εσύ, η διατροφή σου
και το περιβάλλον

Εσύ, η διατροφή σου και το περιβάλλον

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες
για εσένα που ταξιδεύεις
Το κινητό μου
τηλέφωνο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 62

Την Δευτέρα 15 ΙΟΥΝΊΟΥ 2015 στα γραφεία μας Πλατεία Βουνακίου Χίουυ με πρόσκληση της συμβούλου που πλειοψήφησε κυρίας ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΚΑ ΧΙΟΥ το οποίο εξελέγη νόμιμα κατά τις αρχαιρεσίες της 13ης ΙΟΥΝΊΟΥ 2015 και ευρισκόμενο σε απαρτία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Κορακάκη Πολυξένη, Πρόεδρος
Τσούρος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
Αθηνάδη-Χατζηκύρκου Ζαφείρα, Γενικός Γραμματέας
Τσουρους Νικόλαος, Ταμίας
Βογιατζή-Μπατζούκα Τούλα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Λατουσάκη Πόπη, Μέλος ,αναπληρώτρια Επικοινωνίας
Μπουρλάκη Δέσποινα, Μέλος ,αναπληρώτρια Γ.Γραμματέας
Μωράκης Κώστας ,Αναπληρωματικό μέλος

Το παρόν εξεδόθη την 15 Ιουνίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΑΘΗΝΑΔΗ -ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ

Εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα τα δικαιώματα των καταναλωτών

Έρευνα για το άνοιγμα των καταστημάτων
την Κυριακή

Κάντε κλικ για να συμμετάσχετε στην έρευνα της ΠΟΜΕΚ

Έρευνα ΕΚΠΟΙΖΩ για την υπερχρέωση
Οι δέκα χρυσοί κανόνες
για ασφαλή τρόφιμα

 

 

 

Οι δέκα χρυσοί κανόνες για ασφαλή τρόφιμα

 

 

 

 

Τα δικαιώματα του
καταναλωτή

 Τα δικαιώματα του καταναλωτή